info @ mestskyrozhlas.sk

Menu

Archív správ

Ostatne

CIRKEVNY OZNAM

Predsednictvo CZ oznamuje, ze Sluzby Bozie 

sa budu v nedelu 1. augusta 2021 konat v zmenenom case o 12.00 hod.

Sestru fararku zastupuje pocas dovolenky do 6. augusta 2021

sestra fararka Mgr. Sona Pichnarcikova z Malej Calomije.


Ostatne

Okresny urad Velky Krtis, pozemkovy a lesny odbor a Obec Pribelce

zvolava ustanovujuce zhromazdenie ucastnikov projektu pozemkovych uprav, t. j. vlastnikov pozemkov v katastralnych uzemiach Dolne Pribelce a Horne Pribelce,

ktore sa uskutocni dna 30. jula 2021 o 17.00 hod. v budove byvalej Zakladnej skoly v Pribelciach.

Ucelom prveho zhromazdenia bude okrem ineho ustanovit Zdruzenie ucastnikov PPU, zvolit clenov predstavenstva a schvalit stanovy.


Ostatne

Oznamujeme obcanom, 

ze dna 30. jula 2021 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN Velky Krtis

vyvoz komunalneho odpadu.

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.


Ostatne

Oznamenie o preruseni distribucie elektriny
Oznamujeme obcanom, ze dna 22.07.2021 bude od 08.00 do 16.30 hod. 
prerusena distribucia elektriny z dovodu odstranovania poruchy na zariadeniach 
distribucnej sustavy prevadzkovatela distribucnej sustavy spolocnosti Stredoslovenska distribucna, a. s.


Jedna sa o nasledovne cisla domov:
35, 38, 39, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 82, 105

Ostatne

Oznamujeme obcanom,
ze dna 16. jula 2021 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis zber plastov.
Plasty v zltych vreciach vylozte na priedomia.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,
ze v najblizsich dnoch sa bude v obci vykonavat odpis stavu plynomerov. 
Preto prosime obcanov, aby umoznili vstup k plynomernym skrinkam na svojich pozemkoch.
Za pochopenie dakujeme.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,
ze dna 09. jula 2021 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis vyvoz komunalneho odpadu.
Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,
ze dna 24. juna 2021 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis zber papiera
Papier vylozte na priedomia.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 18. juna 2021 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis vyvoz komunalneho odpadu

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.Informacie mesta/obce

Oznamujeme obcanom,

ze dna 15.06.2021 o 17.00 hod. sa v Zasadacej miestnosti Obecneho uradu v Pribelciach

uskutocni 21. zasadnutie Obecneho zastupitelstva v Pribelciach s nasledovnym programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Volba navrhovej komisie, urcenie zapisovatela a overovatelov zapisnice

3.     Kontrola plnenia uzneseni

4.     Prerokovanie Zaverecneho uctu Obce Pribelce za rok 2020

5.     Prerokovanie Individualnej vyrocnej spravy Obce Pribelce za r. 2020

6.     Navrh planu kontrolnej cinnosti hlavnej kontrolorky obce Pribelce II. polrok 2021

7.     Ziadost o prevod a majetkovopravne usporiadanie nehnutelnosti

8.     Informacia o inventarizacii majetku obce

9.     Rozne

10. Uznesenia

11. Zaver


Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 14. juna 2021 uskutocni firma MARIUS PEDEREN, Velky Krtis zber plastov.

Plasty v zltych vreciach vylozte na priedomia.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 01.06.2021 v case od 09.00 do 9:45 hod. ocna optika ANPEK z Banskej Bystrice uskutocni 

meranie zrakovej ostrosti zdarma v priestoroch Zasadacej miestnosti Obecneho uradu v Pribelciach.

Mozete si dat vymenit skla do vlastneho ramu, alebo dat vyhotovit komplet nove dioptricke okuliare.

Ak nosite okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.

Hotove dioptricke okuliare Vam prinesu osobne.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 28.05.2021 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis vyvoz komunalny odpadu.

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.


Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 14.05.2021 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis

zber plastov.

Plasty v zltych vreciach vylozte na priedomia.

Ostatne

Veduca posty v Cebovciach oznamuje obcanom,

ze dna 13.05.2021 bude posta v Cebovciach 

z technickych pricin zatvorena.

Za pochopenie dakujeme.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 07.05.2021 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN Velky Krtis vyvoz komunalneho odpadu.

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.

Komercne oznamy

Vazeni obcania,
firma Kohaplant ponuka na predaj ovocne stromceky, kricky a ruze, ako aj specialne hnojivo na podporu korenoveho systemu.
Predaj sa uskutocni dna 04. maja 2021 v case od 09.20 do 9.40 hod. pred Obecnym uradom v Pribelciach.
Prosime zaujemcov, aby pri nakupe dodrziavali odstup a nosili ruska.

Ostatne

Podohospodarska platobna agentura Bratislava, regionalne pracovisko Levice, vyzyva vsetkych ziadatelov priamych podpor, ktori splnili podmienku na ziskanie podpory na plochu v roku 2020, aby si neodkladne a urychlene pozreli emaly, kde im boli zaslane predtlacene Identifikacne listy na rok 2021 a Jednotne ziadosti na podpory pre rok 2021.
Konecny termin na podanie ziadosti je 15.5.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vazeni obcania
Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolocnost, a.s :
oznamuje obcanom obce, ze od 4.5.2021 do 6.5.2021 v popoludnajsich hodinach budu pracovnici spolocnosti realizovat odpocty vodomerov v nasej obci.
Z dovodu prijatych opatreni na obmedzenie sirenia sa ochorenia COVID-19
odcitaci budu realizovat odpocet len u volne pristupnych vodomerov.
Ziada preto obcanov aby pred uvedenym terminom odstranili vsetky predmety z poklopov aj zo sacht, ktore sluzia k zatepleniu sachty, vycerpali vodu zo sachty pokial je sachta zaplavena a v dnoch realizacie odpoctov umoznili odcitacovi bezpecny volny pristup k vodomeru, nechali otvorene brany a uviazali psov.
Odcitac odpocet vodomeru vykona sam, nepotrebuje k tomu pritomnost odberatela, preto ziadaju obcanov aby sa vyvarovali kontaktu s odcitacom.
Dalej ziada obcanov, ktorym vodomer nie je volne pristupny k odpoctu aby stav vodomeru si odcitali sami a odcitany stav napisali na papier a umiestnili na viditelnom mieste, aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberatelom a odcitacom.
Na odbernych miestach, kde vodomer nebude spristupneny k vykonaniu odpoctu a odberatel neodcita stav vodomeru vopred odcitac zanecha odcitaci listok, na ktorom budu uvedene telefonne cisla a e-mail adresy kde bude mozne nahlasit stav vodomeru.
Tieto opatrenia boli prijate v zaujme ochrany zdravia odberatelov aj zamestnancov spolocnosti.


Ostatne

Oznamujeme obcanom, 

ze dna 21.04.2021, uskutocni firma Marius Pedersen Velky Krtis zber plastov.

Plasty v zltych vreciach vylozte na priedomia. 

Ostatne

Oznamujeme obcanom, 

ze dna 16. 04. 2021 uskutocni firma Marius Pedersen Velky Krtis vyvoz komunalneho odpadu.

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie. Súhlasím