info @ mestskyrozhlas.sk

Menu

Archív správ

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 04.08.2020 v case od 09.00 do 17.00 hod. sa bude v obci vykonavat rocny odpocet elektromerov v domacnostiach,

preto prosime obcanov o spristupnenie svojich elektromerov a zabraneniu volneho pohybu psov vo svojich dvoroch.

Za pochopenie dakujeme.


Ostatne

Oznamujeme obcanom, 

ze dna 17. jula 2020,

uskutocni firma Marius Pedersen, Velky Krtis vyvoz komunalneho odpadu. 

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.


Kulturne a sportove podujatia

Vazeni obcania,TJD Pribelce vas srdecne pozyva na priatelsky futbalovy zapas medzi TJD Pribelce a TJ Vinica,ktory sa odohra dna 14.07.2020 0 17.30 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Tento zapas sa odohra s financnou podporou Obce Pribelce. Vsetci ste srdecne vitani!


Ostatne

Vazeni obcania,

dna 14.07.2020 od 16.00 hod. bude pracovnicka SLOVENSKEJ POSTY, a. s. vykonavat odpisovanie stavu plynomerov.

Preto prosime obcanov, aby umoznili pracovnicke vstup na svoje pozemky za ucelom odpoctu meradiel.

Za pochopenie dakujeme.

Ostatne

Oznamujeme obcanom, 

ze dna 26.06.2020 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis

vyvoz komunalneho odpadu.

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.

Komercne oznamy

Oznamujeme obcanom,

ze do obce pride pojazdna predajna masa a masovych vyrobkov.

Predajny sortiment bude nasledovny: kacacina, divina, balicek na huspeninu, hurky, klobasy a krvavnicky.

Predaj sa uskutocni dna 17.06.2020 v case od 08.00 do 8.30 hod. v hornej casti obce pri potravinach na krizovatke.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 11. juna 2020 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis

zber plastov.

Plasty v zltych vreciach vylozte na priedomia.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 05. juna 2020 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis

vyvoz komunalneho odpadu.

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 27. 05. 2020 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis

zber papiera.

Papier v modrych vreciach vylozte na priedomia.

Smutocne oznamenia

S hlbokym zarmutkom Vam oznamujeme, 

ze dna 24.5.2020, nas po tazkej a dlhej chorobe navzdy opustila 

nasa spolusestra p. Maria Puskarova vo veku 70 rokov.

Spievanie pri zosnulej sa uskutocni dna 25.5.2020 o 18.00 hod. v dome smutku.

Posledna rozlucka so zosnulou sa bude konat dna 26.5.2020 o 16.00 hod. v cintorine na Priklaku.

Vzhladom na pandemicku situaciu, prosime o dodrzovanie vsetkych platnych nariadeni a pravidiel na ochranu zdravia.


Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 18. maja 2020 o 18.00 hod. sa uskutocni 14. zasadnutie Obecneho zastupitelstva v Pribelciach v Kulturnom dome v Pribelciach.

Program je nasledovny:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Volba navrhovej komisie, urcenie zapisovatela a overovatelov zapisnice

3. Kontrola plnenie uzneseni

4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej sutaze - objekt byvaleho bistra

5. Prerokovanie ziadosti o suhlas vlastnika pozemku s vyrubom dreviny

6. Rozne

7. Unesenia

8. Zaver

Ostatne

Oznamujeme obcanom, 

ze dna 18. maja 2020 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis zber plastov.

Plasty v zltych vreciach vylozte na priedomie.


Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 15. maja 2020 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis

vyvoz komunalneho odpadu.

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.

Ostatne

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolocnost, a. s.

oznamuje obcanom obce, ze v dnoch od 05.05.2020 do 07.05.2020 budu pracovnici spolocnosti

realizovat odpoctu vodomerov v nasej obci.

Z dovodu znizovania priameho kontaktu odcitacov s odberatelmi, odcitaci budu realizovat odpocet len 

u volne pristupnych vodomerov.

Ziadame preto obcanov, aby umoznili odcitacovi bezpecny volny pristup k vodomeru, nechali otvorene brany a uviazali psov.

Na odbernych miestach, kde vodomer nebude spristupneny, odcitac zanecha odcitaci listok, na ktorom

budu uvedene telefonne cisla a e-mail adresy, kde bude mozne nahlasit stav vodomeru.

Komercne oznamy

Firma Kohaplant ponuka na predaj: 

dezinfekcny gel, ochranne rukavice, ovocne stromceky, kricky a specialne hnojivo na podporu korenoveho systemu.

Vsetky ponukane polozky su v ponuke do vypredania.

Korene su osetrene specialnym disperznym gelom, ktory chrani korene pred vysusenim.

Prosime zaujemcov, aby pri nakupe dodrziavali odstup a nosili ruska.


Predaj sa uskutocni dna 04.05.2020 v case od 15.00 do 15.20 hod. pred Obecnym uradom v Pribelciach. 

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 24. aprila 2020 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis

vyvoz komunalneho odpadu.

Kuka nadoby s odpadom vylozte na priedomia.

Ostatne

Oznamujeme obcanom,

ze dna 16. aprila 2020 uskutocni firma MARIUS PEDERSEN, Velky Krtis

zber plastov.

Plasty v zltych vreciach vylozte na priedomia.

Ostatne

Vazeni obcania,

V nadvaznosti na uznesenie vlady Slovenskej republiky c. 207 zo 6.aprila 2020 k navrhu na rozsirenie opatreni nudzoveho stavu podla cl. 5 ustavneho zakona c. 227/2002 o bezpecnosti statu v case vojny, vojnoveho stavu, vynimocneho stavu a nudzoveho stavu v zneni neskorsich predpisov vyhlaseneho uznesenim vlady Slovenskej republiky c. 114 z 15. marca 2020 a zmeneneho uznesenim vlady Slovenskej republiky c. 115 z 18. marca 2020 a uznesenim vlady Slovenskej republiky c. 169/2020 z 27. marca 2020 oznamujeme, ze na Obecnom urade v Pribelciach sa v dnoch:

 

8. aprila 2020 /streda/ a 9. aprila 2020 /stvrtok/

 rusia strankove hodiny.


Za pochopenie dakujeme.


 

 


Ostatne

Vazeni obcania,

VLADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY prijala UZNESENIE VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY c. 207/2020 z 6.4.2020

k navrhu na rozsirenie opatreni nudzoveho stavu podla cl. 5 ustavneho zakona c. 227/2002 o bezpecnosti statu v case vojny, vojnoveho stavu, vynimocneho stavu a nudzoveho stavu v zneni neskorsich predpisov vyhlaseneho uznesenim vlady Slovenskej republiky c. 114 z 15. marca 2020 a zmeneneho uznesenim vlady Slovenskej republiky c. 115 z 18. marca 2020 a uznesenim vlady Slovenskej republiky c. 169/2020 z 27. marca 2020

Predkladatel:

 predseda vlady, minister vnutra – predseda ustredneho krizoveho stabu

 Vlada

 A.schvaluje

 A.1.navrh na rozsirenie opatreni nudzoveho stavu podla cl. 5 ustavneho zakona c. 227/2002 o bezpecnosti statu v case vojny, vojnoveho stavu, vynimocneho stavu a nudzoveho stavu v zneni neskorsich predpisov vyhlaseneho uznesenim vlady Slovenskej republiky c. 114 z 15. marca 2020, zmeneneho uznesenim vlady Slovenskej republiky c. 115 z 18. marca 2020 a uznesenim vlady Slovenskej republiky c. 169/2020 z 27. marca 2020;

 B.obmedzuje

B.1.podla cl. 5 ods. 3 pism. g) ustavneho zakona c. 227/2002 o bezpecnosti statu v case vojny, vojnoveho stavu, vynimocneho stavu a nudzoveho stavu v zneni neskorsich predpisov slobodu pohybu a pobytu zakazom vychadzania od 8. aprila 2020 0.00 hod do 13. aprila 2020 23.59, toto obmedzenie sa nevztahuje na:

1.cestu do a zo zamestnania a cestu na vykon podnikatelskej cinnosti alebo inej obdobnej cinnosti,

2.cestu v nevyhnutnom rozsahu za ucelom obstarania nevyhnutnych zakladnych zivotnych potrieb (nakup potravin, liekov a zdravotnickych prostriedkov, hygienickeho tovaru, kozmetiky a ineho drogerioveho tovaru, krmiv a dalsich potrieb pre zvierata, zabezpecenie starostlivosti o deti, zabezpecenie starostlivosti o domace zvierata, doplnenie pohonnych hmot),

3. cestu za ucelom obstarania nevyhnutnych zakladnych zivotnych potrieb podla bodu 2. pre inu osobu (napr. dobrovolnictvo, susedska vypomoc) v ramci uzemia okresu, v pripade hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Kosic, v ramci uzemia mesta,

4.cestu do zdravotnickeho zariadenia za ucelom neodkladneho vysetrenia, vratane sprevadzania blizkou osobou a pribuznym,

5.pobyt v prirode v ramci okresu, v pripade hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Kosic v ramci uzemia mesta,

6.cesty na pohreb blizkej osoby,

7.cestu za ucelom starostlivosti o blizku osobu alebo pribuzneho, ktory je na taku starostlivost odkazany, v ramci okresu, v pripade hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Kosic v ramci uzemia mesta.

C.zakazuje

C.1.podla cl. 5 ods. 3 pism. h) ustavneho zakona c. 227/2002 o bezpecnosti statu v case vojny, vojnoveho stavu, vynimocneho stavu a nudzoveho stavu v zneni neskorsich predpisov uplatnovanie prava pokojne sa zhromazdovat s vynimkou osob zijucich v spolocnej domacnosti.


Komercne oznamy

Oznamujeme obcanom, 

ze FARMA u Flaskov, Zeliezovce ponuka na predaj: brojlerove kacice, brojlerove kurence, brojlerove morky, mladky, husokacky, husata biele a sede, krmne zmesi. 

Hydinu si mozete objednat na telefonnom cisle: 0905 428 965 a nasledne po telefonickom objednani bude rozvezena domov na adresu v mesiacoch april az jun. 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie. Súhlasím